Kratice

25 kratica kojima ćete postati gospodar računala

Brojne radnje koje često obavljate na računalu možete izvesti brže i uštedjeti na vremenu (a ponekad i na živcima). Donosimo kratice za Windows i za Mac

SPONSORED ADS